Duszpasterz: ks. Jacek Socha
lider świecki: Joanna Wenta

 

O NAS:

Od listopada 2015 roku podejeliśmy nowa drogę formacyjną, którą przedstawił nam ks. Krzysztof Kralka

http://we.tl/fHQcBtsHos

 

Szukaj nas również na facebook: https://www.facebook.com/groups/269569283116506/

 

zdjecie grupowe Magnificat

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwie."
Dz 2,42

      

     Wspólnota SNE „Magnificat” powstała we wrześniu 2009, na bazie wcześniej istniejących w parafii grup charyzmatycznych. Nasze grono stanowią osoby dorosłe i młodzież w różnym wieku. Aktualnie w stałej formacji uczestniczy ok.  120 osób.
Każde spotkanie rozpoczynamy uczestnictwem w Eucharystii parafialnej, a później spotykamy się na uwielbieniu, adoracji Najświętszego Sakramentu, katechezie, dzieleniu w małych grupach, nieszporach lub agapie zależnie od harmonogramu formacji.  

Charyzmatem, który nadal odkrywamy jest nowa ewangelizacja w naszych środowiskach życia, pracy, nauki oraz w parafii. Współpracujemy z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji im. św. Wojciecha (www.snegdansk.pl).

Chcemy, aby w naszym życiu urzeczywistniła się Ewangelia. Pragnieniem naszym jest także trwanie na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia w każdym czasie: "Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!" (Ef 6,18b). Regularnie modlimy się za Kościół, parafię, kapłanów oraz siebie nawzajem.
Pragniemy uwielbiać Jezusa całym naszym życiem i w każdy możliwy sposób .

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się z nami spotkać i modlić się we wtorki na Mszę Świetej o 18.30, a po Eucharystii spotkanie wspólnoty.


28.02.2017 - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

07.03.2017 - GRUPY FORMACYJNE

14.03.2017 - MSZA WSPÓLNOTOWA