Start Teksty ks. J. Sochy

Teksty ks. Jacka Sochy


Gdynia, 2019-11-27

Być chrześcijaninem to móc wybierać

Moi Drodzy,

     Niedawno usłyszałem historię młodego Polaka,  który w minione wakacje letnie spędził kilka dni na rekolekcjach w Taize, we Francji. Tam modlił się, rozmawiał z rówieśnikami z Europy i …czyścił toalety,  z czego był nawet dumny. Gdy zapytano go: dlaczego tak się zaangażował na wspomnianym wyjeździe, a nie robi podobnych rzeczy w Polsce, w swojej parafii, to odpowiedział bardzo przenikliwie: bo w Taize dokonałem wyboru. Myślę, że to bardzo ważna intuicja. Człowiek jest w stanie czynić rzeczy trudne i ważne, gdy może wybierać je w wolności.

    W Ewangelii opisana jest przepiękna scena ukazująca uczniów: Andrzeja i Jana, którzy dokonują wyboru. Wpierw pytają Jezusa:  czy mogą Go bliżej poznać?. Zaczynają się Nim fascynować i słyszą zaproszenie: „Chodźcie,  a zobaczycie”. Owo zaproszenie i ich entuzjastyczna decyzja, są tak ważne, iż nawet po wielu latach będą pamiętać o której godzinie Jezus ich zaprosił (por. J 1, 35-42).  Warto się zapytać: czy ja przeżyłem takie wydarzenie wiary, w którym dokonałem wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela i  jako tego, którego chcę poznawać?

Więcej…

 

    W środę, 23 października odbyło się kolejne spotkanie "mikołajowego" Klubu Seniora. Zapraszamy do odsłuchania konferencji.

 

 

Gdynia, 2018-11-29

Od osamotnienia do więzi

Moi Drodzy,

    Żyjemy w tej części świata, która płaci ogromną cenę za utrzymanie lub podnoszenie standardu życia, tą ceną są więzi międzyludzkie. Relacje między ludźmi słabną do tego stopnia, iż niektóre kraje, chcąc pomóc obywatelom, tworzą ministerstwa do spraw samotności, co jest całkowicie nowym zjawiskiem.  Jednym z przejawów umierania więzi jest również to, iż dajemy i otrzymujemy coraz więcej prezentów, a nie dajemy i nie otrzymujemy darów. W prezencie nie ma człowieka, w darze jest coś ze mnie. Można zasypać dziecko lub dorosłą osobę prezentami nie dając mu siebie, a można dać siebie ofiarując coś bardzo skromnego i prostego, a nade wszystko dając drugiemu swój czas i serdeczność. 

Więcej…

 

Gdynia, 2017-12-12

        Moi drodzy,  

      Przeżyliśmy w grudniu przepiękny czas rekolekcji adwentowych, które poprowadziło dwóch dominikanów: o. Adam Szustak i o. Tomasz Nowak. Po raz kolejny, zwłaszcza wieczorami,  nasz parafialny kościół wypełnił się ludźmi aż po brzegi. Z nauk rekolekcyjnych i wspólnej modlitwy skorzystało wielu chylonian, ale też i gości. Co pozostało w nas z tych dni? Muszę się przyznać, że bardzo poruszyło mnie rozważanie o ubogiej wdowie, która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki, czyli wszystko co miała i jej gest został zauważony i pochwalony przez Jezusa Chrystusa (por. Łk 18, 9-14). Nasi rekolekcjoniści opowiedzieli, w kontekście tej ewangelicznej historii,  o dziewczynie, która czytając ten tekst z Biblii nie utożsamiła się z którąś z ludzkich postaci, ale z bólem wyznała, iż czuje się jak skarbona do której każdy wrzuca to,  co mu zbywa. Nikt nie dał jej nigdy siebie.

       Myślę, że wielu z nas może się tak właśnie czuć,   zwłaszcza wtedy,  gdy dotykają nas:  samotność, choroba, starość, rozpad małżeństwa, brak jedności w rodzinie czy po prostu nasz lub czyiś grzech. Czy jesteśmy skazani na „bycie skarboną pełną ochłapów?” Otóż,  nie. W kontekście tego bolesnego doświadczenia,  ale i nadziei,  chciałbym napisać o trzech sprawach:

Więcej…

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ3t9vFMhP8

 

 

Gdynia, 2016-12-15

 Parafia jako Boże pocieszenie

Moi Drodzy,

     co jako chrześcijanie, jako Kościół, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć światu? Co jako parafianie św. Mikołaja chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj naszemu miastu? Myślę, że mielibyśmy wiele pomysłów. Może niektórzy z nas powiedzieliby: „powinniście się więcej modlić”, „powinniście się odciąć od grzechu”, „powinniśmy razem walczyć przeciw aborcji i in vitro”... Myślę, że mielibyśmy wiele różnych, ważnych podpowiedzi i wezwań. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien biblijny priorytet, do którego warto powracać i wciąż na nowo czerpać z niego inspirację. Wspaniała kompozycja Handla, oratorium „Mesjasz”, zaczyna się od wyśpiewania słów z czterdziestego rozdziału Księgi Izajasza: "Pocieszcie, pocieszcie mój lud!" - mówi wasz Bóg (Iz 40, 1). Głęboko wierzę, że właśnie te słowa są pierwszym zadaniem dla chrześcijan, także dla naszej parafii.

Więcej…

 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Teologiczne/Forum_Teologiczne-r2007-t8/Forum_Teologiczne-r2007-t8-s121-131/Forum_Teologiczne-r2007-t8-s121-131.pdf

 
Gdynia, 2015-12-12

 

        Moi Drodzy,

       Tegorocznej Kolędzie towarzyszyć będzie niezwykle ważne wydarzenie,  jakim jest Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który  trwać będzie do 20 listopada 2016 roku.  Co nas czeka? Papież Franciszek podkreśla, że za ogłoszeniem  Roku Miłosierdzia nie kryje się żadna strategia, ale głębokie przeczucie, że Duch Święty czegoś chce, że Jezus pragnie otworzyć drzwi swego Serca, a Ojciec ukazać nam głębie swego miłosierdzia i dlatego posyła nam Ducha, aby nas wzruszyć i poruszyć. 

Więcej…

 

http://efraim.pl/public/download/katechezy/2016/konferencje/17/reko_ojciec_socha_FINAL.mp3

 

http://radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/co-za-historia/item/47192-jan-pawel-ii-kochal-spotkania-z-mlodzieza-to-dzieki-niemu-mamy-dzisiaj-swiatowe-dni-mlodziezy.html

 

Dekoracja malarska w prezbiterium kościoła pw. Św. Mikołaja w Gdyni, wykonana w latach 2000-2003.

                                             ołatarz

        Monumentalne malowidło Adama Brinckena nie stanowi jedynie tła dla ulokowanej w centrum ściany ołtarzowej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego dłuta Macieja Zychowicza. W zamierzeniu autorów malarstwo dopełnić ma znaczenie figuralnego przedstawienia. Inspiracje stanowił bowiem dla nich obraz przedstawiający Trójcę Świętą pędzla El Greco (1541-1614), namalowany w latach 1577-79 do ołtarza głównego w kościele Santo Domingo el Antiguo w Toledo (obecnie w Prado). Arcydzieło El Greca, zawierające temat Pietas Patris, ukazuje umęczonego Chrystusa w objęciach Ojca, który składa ofiarę z własnego Syna. Jest unaocznieniem soteriologicznych treści wiary. Brincken, aranżując malarską przestrzeń ściany ponad ołtarzem, czerpie z El Greca mocno przekształcając pierwowzór – brakuje tu postaci Boga Ojca, Gołębicy Ducha Świętego i wysmukłych sylwetek anielskich. Z oryginału rozpoznajemy echa konturów i linii triagonalnej kompozycji mistrza z Toledo i nade wszystko charakterystyczną dla niego ekspresyjną kolorystykę, nad którą składa się gradacja subtelnych błękitów, fioletów, zieleni, aż po żółcienie i karminową czerwień.

Więcej…

 
Więcej artykułów…