1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4227
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4568
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 7069
4 Parafialny Zespół Caritas 5384