1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4000
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4371
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6648
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 5283
5 Parafialny Zespół Caritas 5194