1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3545
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3976
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5928
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4845
5 Parafialny Zespół Caritas 4842