1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3420
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3854
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5696
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4706
5 Parafialny Zespół Caritas 4716