1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4124
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4457
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6863
4 Parafialny Zespół Caritas 5293