1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3875
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4266
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6444
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 5166
5 Parafialny Zespół Caritas 5108