Start

 

 

     Zbliżają się święta wielkanocne i zazwyczaj w tym czasie przystępowaliśmy do spowiedzi. W tym roku, ze względu na zagrożenie wirusem, dla wielu z nas będzie to niemożliwe, choć oczywiście w każdej parafii spowiedź się odbywa. Nie można się też wyspowiadać poprzez telefon czy internet gdyż, jak dotychczasowe dokumenty Kościoła mówią, chodzi o spotkanie bezpośrednie spowiednika i penitenta. Co więc możemy zrobić? Otóż,  możemy doświadczyć odpuszczenia grzechów poprzez akt duchowy, który przeżyjemy w domu, a który nazywa się „żal doskonały”.   Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich. Tak nauczał np. Sobór Trydencki w XVI wieku. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” 

W PRAKTYCE ZATEM – w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

Więcej…

 


1. Msze Święte sprawujemy według zwyczajnego porządku w dolnym kościele. Może w nich uczestniczyć jedynie 5 osób, w praktyce oznacza to, że są to jedynie ci, którzy zamówili intencje mszalne.

2. Zapraszamy do obejrzenia transmisji online, na profilu facebookowym Głos Mikołaja, Mszy Świętej w niedzielę o 10:00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali w niedzielę o 17:00 i Drogi Krzyżowej w piątek o 17:45.

3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczynamy w niedzielę, 29 marca o 20:00. Zatytułowane będą "Ludzie czasu próby". Filmy z dzieleniem ks. Grzegorza i ks. Proboszcza umieszczane będą na stronie internetowej www.swmikolaj.org i na facebooku Głos Mikołaja.

Więcej…

 

     Rozpoczynamy akcję pomocy naszym szpitalom. Po rozmowie z panem Dariuszem Nałęczem, Prezesem Zarządu Szpitali Pomorskich (podlega mu Szpital Miejski i Szpital Morski w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny w Wejherowie), rozpoczynamy zbiórkę funduszy na wsparcie naszych szpitali. Sytuacja jest taka, że na dzień dzisiejszy, na respiratory zrzucają się firmy pomorskie. Pan Prezes prosił więc o pilną pomoc w zbiórce funduszy na środki dezynfekujące i ochronne.
Proszę więc Was o grosz na tę ważną sprawę dla nas w Gdyni. Wsparcie można wpłacać na konto Parafialnego Zespołu Caritas z dopiskiem "Na pomoc pomorskim szpitalom"

Numer konta Parafialnego Zespołu Caritas: Bank Pekao 13 1240 5354 1111 0010 9124 3143

Bądźmy razem
ks. Jacek Socha (proboszcz)

 

 

 

1. Msze Święte sprawujemy według zwyczajnego porządku w dolnym kościele. Może w nich uczestniczyć jedynie 5 osób, w praktyce oznacza to, że są to  jedynie ci, którzy zamówili intencje mszalne.

2. Dolny kościoł jest otwarty do prywatnej modlitwy od 8:40 do 18:15. Wystawienie Najwietszego Sakramentu trwa od 15:00 do 18:15

3. Dyżury spowiednika w dolnym kościele od 17:00 do 18:15 (od poniedzialku do soboty).

4. Biuro parafialne jest czynne w zwyczajnych godzinach pracy.

5. Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w niedzielę, 29 marca o 20:00. Zatytułowane bedą "Ludzie czasu próby". Filmy z dzieleniem ks. Grzegorza i ks. Proboszcza umieszczane bedą na stronie internetowej i na facebooku Głos Mikołaja.

 6. Bardzo dziekujemy za troskę o sprawy finasowe parafii. Wiele osób wpłacało w tych dniach swoje ofiary na konto. Przez ostatnie 2 tygodnie wpłat było na około 13 tysięcy zł, co pozwoli na spokojne funkcjonowanie w najbliższych dniach. (Nr konta jest w zakladce "Kontakt" na stronie internetowej parafii)

 

Kochani Parafianie i Przyjaciele gdyńskiego "Mikołaja"

Bardzo nam Was brakuje w tym trudnym czasie. Dostajemy też sygnały, iż Wam również brakuje spotkań. Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy wiele wewnętrznej radości. Pamiętamy o Was w modlitwie
ekipa od św. Mikołaja 

 

IMG 2653